تصرف عدوانی کیفری گروه وکلای ایلیا

 

تصرف عدوانی کیفری گروه وکلای ایلیا

اگر کسی مال غیر منقولی را که در تصرف دیگری است بدون اذن او و به صورت غیر قانونی از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد ، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است . برای طرح شکایت تصرف عدوانی به صورت کیفری لازم است که شاکی این پرونده خود مالک باشد . بنابراین بر خلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی ، مستاجر ، امین یا سرایدار نمی توانند شکایت کیفری تصرف عدوانی را مطرح کنند . شاکی پرونده تصرف عدوانی کیفری می تواند خلع ید حقوقی را نیز مطرح کند . عناصر جرم تصرف عدوانی : ۱-عنصر قانونی : عنصر قانونی این جرم در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . در حالت عادی ، قانونگدار برای مرتکب این جرم حبس از ۱ ماه تا ۱ سال در نظر گرفته است و همچنین دادگاه ، مرتکب این جرم را موظف به رفع تصرف می نماید . ۲– عنصر مادی : الف ) عمل فیزیکی : عمل فیزیکی ، اقدام به تصرف ملک متعلق به دیگری است . باید توجه داشت که عمل فیزیکی تصرف باید عملی باشد که بتوان آن را تصرف مالکانه دانست و نباید این جرم را با مزاحمت و یا ممانعت از حق اشتباه گرفت . ب ) شرایط و اوضاع و احوال : ۱-وجود مال غیر منقول : تصرف عدوانی در اموال منقول مطرح نمی شود . ۲- عدم رضایت مالک : این جرم باید در شرایطی انجام شود که مالک ملک رضایتی نسبت به تصرف ملک نداشته باشد ، حال باید حالتی را بررسی کرد که تصرف شخصی در مال ابتدا با رضایت بوده و سپس مالک نارضایتی نسبت به تصرف او داشته باشد . در این حالت به علت رضایت سابق ، جرم تصرف عدوانی محقق نمی شود . عنصر معنوی : مرتکب جرم تصرف عدوانی باید به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و نسبت به آن علم داشته باشد. همچنین مرتکب جرم باید قصد انجام تصرف عدوانی را داشته باشد . منبع : وکیل ملکی - vakilmelki.ir