Becky Internet Mail 2.74.01 + Portable مدیریت ایمیل

 

Becky Internet Mail 2.74.01 + Portable مدیریت ایمیل


Becky Internet Mail  اپپلیکیشن مدیریت ایمیل، این اپپلیکیشن  از سال 1996 که برای نخستین بار عرضه شد، همواره به عنوان یکی از مفید ترین اپپلیکیشنهای رایگان مدیریت دریافت و ارسال ایمیل مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، شرکت سازنده این برنامه با توجه به نظرات کاربران این برنامه را مطابق با خواسته های آنها تغییر و توسعه داده است، Becky! Internet Mail قادر به جوابگویی خواسته های شما از یک برنامه مدیریت ایمیل میباشد.