Comodo Internet Security Premium 10.2.0.6514 بسته امنیتی

 

Comodo Internet Security Premium 10.2.0.6514 بسته امنیتی


Comodo Internet Security اپپلیکیشنی کامل برای برقراری امنیت اینترنت شما می باشد. به کمک این نرم کاربران قادر خواهند بود تا با استفاده از ابزارهای موجود در این اپپلیکیشن امنیت مناسبی را برای ارتباطات اینترنتی خود برقرار نمود و مانع از نفوذ هکرها به سیستم خود شوند و همچنین از اجرای برنامه های خرابکارانه این افراد جلوگیری نمایند. ابزار شناسایی ویروس های یکی دیگر از قسمت های پرکاربرد این اپپلیکیشن می باشد که به وسیله آن کاربران قادر به شناسایی ویروس هایی می باشند که در سیستم آن ها قصد اجرا شدن دارند. این اپپلیکیشن محصولی از شرکت اپپلیکیشنی Comodo Security Solutions می باشد.