HDRsoft Photomatix Pro 6.1 Win/Mac + Portable ويرايشگر عكس

 

HDRsoft Photomatix Pro 6.1 Win/Mac + Portable ويرايشگر عكس


HDRsoft Photomatix  اپپلیکیشنی قدرتمند جهت ساخت عکس‌های HDR است. از ویژگی های این اپپلیکیشن کنترل‌های کامل و خروجی بهینه ‌است. از قابلیت های اپپلیکیشن HDRsoft Photomatix می توان به انطباق بهتر تصاویر، پردازش دسته ای، کاهش آثار جانبی در تصاویر HDR، امکان Preview، نوردهی در قسمت های مختلف و ... اشاره نمود.