OpenCloner DVD-Cloner Gold 15.00 Build 1432 کپی دیسک بلوری

 

OpenCloner DVD-Cloner Gold 15.00 Build 1432 کپی دیسک بلوری


OpenCloner DVD-Cloner Gold یکی از اپپلیکیشن های ساخته شده جهت کپی ، رایت و رمزگشایی فیلم ها و ویدئو های با کیفیت بلوری می باشد . اپپلیکیشن DVD-Cloner Gold قادر به کپی کردن فیلم های بلو روی به بهترین شکل می باشد و در این اپپلیکیشن سعی شده تا در موقع کپی بهترین کیفیت فیلم ها و فایل ها ارائه شود . DVD-Cloner Gold همچنین می تواند فیلم ها را به فرمت BD-R/RE کپی کند به طوری که حتی یک ذره هم کیفیت فیلم ها کم نمی شود و با همان کیفیت قبلی تغییر فرمت می دهند . DVD-Cloner Gold شامل 2 اپپلیکیشن DVD-Cloner Blu-ray Pro و Open SmartBurner میباشد.