Picture Instruments Image 2 LUT Pro 1.0.11 تنظیم حرفه ای رنگ تصاویر

 

Picture Instruments Image 2 LUT Pro 1.0.11 تنظیم حرفه ای رنگ تصاویر


Picture Instruments Image 2 LUT اپپلیکیشنی جهت تظیم رنگ تصاویر خود، عکس هایی با ظاهر هالیوود میباشد. با کمک اپپلیکیشن شما میتوانید یک را در بارگذاری کنید و اپپلیکیشن به طور خودکار یک تصویر حرفه ای از آن ایجاد می کند. برای مشاهده چگونگی کار بر روی تصاویر ، شما می توانید تصویر اصلی را با تصویری که اپپلیکیشن روی آن تغییرات ایجاد کرده را مشاهده و اختلاف را به وضوح مشاهده کنید. برای تنظیم بیشتر یا ایجاد تعدادی از تغییرات روی تصاویر، اپپلیکیشن چندین گزینه بسیار مفید ارائه می دهد و در نهایت با فرت خروجی 3dl, cube17, cube32 و mga آن را در اختیار شما قرار می دهد.