SIW 8.1.0227 Technicians Edition نمایش اطلاعات کامل سیستم

 

SIW 8.1.0227 Technicians Edition نمایش اطلاعات کامل سیستم


SIW  اگر قصد تعویض قطعه ای را داشته باشیم، با دانستن این اطلاعات می توانیم انتخابی مناسب انجام دهیم و قطعه ای را انتخاب کنیم که بیشترین همخوانی را با دیگر قطعات داشته باشد. این عمل به طور حتم بازده بالاتری خواهد داشت. SIW اپپلیکیشنی است که تمامی اطلاعات ریز و درشت سخت افزارهای سیستم را نمایش می دهد و ابزارهایی برای کار با آنها فراهم می آورد. این اپپلیکیشن یکی از سریعترین و قویترین اپپلیکیشنهای موجود برای نمایش اطلاعات سخت افزاری و اپپلیکیشنی است که می تواند اکثر اطلاعات مانند مادربورد، چیپ ست ها، سنسورها، بایوس، هسته اصلی، PCI/AGP، کارت گرافیک، شبکه و دیگر قسمت ها را به طور دقیق نشان دهد، همچنین می توانید کدهای لیسانس قطعات و اپپلیکیشنها را ببینید، رمزهای عبور قطعات مختلف مانند بایوس را بازگردانی کنید، اپپلیکیشنهای نصب شده در سیستم را دست کاری کنید و به طور کلی با آن تعامل کنید. یکی از قابلیتهای خوب این اپپلیکیشن توانایی ایجاد خروجی های CSV، HTML، TXT و XML از اطلاعات سیستم می باشد .